พื้นที่โฆษณา 200x200 pixels
สนใจติดต่อ
092 495 2563
E-mail : motorsportlives@gmail.com

 

Breaking News on Twitter
 
Moto Marketing
2017-04-25

โชว์รูม "ยามาฮ่าไร เดอร์ส คลับ" เจ๋ง คว้ารางวัลอาคารเขียวประจำปี

loading...
 

"ยามาฮ่า ไรเดอร์ส คลับ" โชว์รูมมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แสดงศักยภาพสุดเจ๋ง คว้ารางวัลอาคารสีเขียวประจำปี 2560 ด้วยจุดเด่นด้านการใส่ใจถึงปัญหาทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดการระบบการบริหารอาคาร และปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างดี จนผ่านการประเมินตามมาตรฐาน

นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด รับมอบรางวัล อาคารเขียว ประจำปี 2016 ระดับ Silver และใบประกาศเกียรติคุณ จาก นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ (คนที่ 3 จากขวา) ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย โดยรางวัลนี้มอบให้กับ โชว์รูม Yamaha Riders club เกษตร-นวมินทร์ ที่ผ่านการตรวจประเมินอาคาร ตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TREES (Thais Rating of Energy and Environmental Sustainability) ซึ่งยามาฮ่าตระหนัก และใส่ใจถึงปัญหาทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อม จึงเลือกสรรวัสดุที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งออกแบบอาคาร พร้อมจัดการระบบการบริหารอาคาร และปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างดี จนผ่านการประเมินตามมาตรฐานดังกล่าว โดยพิธีมอบรางวัลนี้ จัดขึ้น ณ โชว์รูม Yamaha Riders club เกษตร-นวมินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับที่มาของโครงการนี้เป็นที่ตระหนักกันดีว่า วิกฤตการณ์ทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมโลก นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น แหล่งพลังงานทั้ง ถ่านหิน ก๊าซ และน้ำมันที่มีอยู่จำกัด แต่มีความต้องการที่จะผลิตพลังงานจากทรัพยากรเหล่านี้กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่รู้จบ ส่งผลให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่การพัฒนาพลังงานทดแทนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้ในเวลาอันใกล้ การใช้พลังงานยังคงต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานที่มีผลกระทบทางสภาพแวดล้อม การใช้ถ่านหิน และน้ำมัน ส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาลจนกลายเป็นวิฤตการณ์โลกร้อนซึ่งถือเป็นภัยคุกคามมนุษย์ชาติในปัจจุบัน

ดังนั้นวิกฤตการณ์พลังงานยังมีความเกี่ยวเนื่อง และส่งผลต่อวิฤตการณ์สิ่งแวดล้อมไม่อาจแยกจากกันได้อาคาร ถือได้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอาคารมีการบริโภคพลังงานอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นไปเพื่อ การปรับอากาศ การระบายอากาศ แสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออาจกล่าวได้เป็นไปเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี และประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้อาคารนั่นเอง

นอกจากปัจจัยด้านพลังงาน และคุณภาพชีวิตแล้ว อาคารยังมีผลกระทบทางตรงต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วน ทั้งในเรื่อง การทำลายธรรมชาติจากการแสวงหาวัสดุก่อสร้างมลภาวะ และขยะจากการก่อสร้าง และการใช้อาคาร มลภาวะจากน้ำเสียของอาคาร สารพิษ และสารก่อมะเร็งในอาคาร เป็นต้น

ดังนั้นการออกแบบอาคารต้องสามารถแก้ปัญหาทางสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการ และ เทคโนโลยี ที่เหมาะสมซึ่งนอกจากจะเป็นการปัญหาทางสภาพแวดล้อมดังกล่าวแล้ว ยังต้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารควบคู่กันจากวิกฤตการณ์ทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรง และซับซ้อนดังที่กล่าวมาแล้ว
ทางสถาบันอาคารเขียวไทยจึงได้จัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดล้อมไทยหรือ TREES (Thais Rating of Energy and Environmental Sustainability) ขึ้น ซึ่งทางสถาบันฯ มุ่งหวังให้เกณฑ์นี้สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารได้อย่างครอบคลุม ในการออกแบบ และการบริหารจัดการมากขึ้นย่อมส่งผลให้อาคารมีแนวโน้มในการใช้พลังงานทีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และก่อมลภาวะลดลง ในขณะที่คุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในท้ายที่สุดย่อมส่งผลที่ต่อประเทศทั้งในแง่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวม และปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากอาคารลดลง แต่ในทางกลับกัน คุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการทำงานของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่

ดังนั้น ทางโชว์รูม Yamaha Riders club เกษตร-นวมินทร์ ของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และการลดการใช้พลังงาน ทางผู้บริหารจึงมีนโยบายในการสร้างอาคารโชว์รูมดังกล่าว ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดล้อมไทยของสถาบันอาคารสีเขียวไทย

1.​โครงการมีการออกแบบให้พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ์ (Ecological Open Space) และพื้นที่สีเขียวซึ่งประกอบไปด้วย พืชพันธุ์พื้นถิ่น ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ และสภาพภูมิประเทศ ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช  ดูแลรักษาง่าย ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษางานภูมิทัศน์
2.​การประหยัดพลังงานที่ใช้ในอาคารโชว์รูมฯ ได้มากกว่า 9% เมื่อเทียบกับอาคารมาตรฐานทั่วไป
3.​พลังงานทดแทนภายในอาคารโชว์รูมฯ มีการติดตั้งระบบ Solar cell เพื่อเป็นการลดการใช้ไฟฟ้า
4.​สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ก๊อกน้ำภายในอาคารโชว์รูมฯ เป็นแบบประหยัดน้ำมากกว่าปกติ 40 %
5.​ระบบปรับอากาศภายในอาคารโชว์รูม เลือกใช้สารทำความเย็นประเภท HFC-410a ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
6.​การออกแบบระบบไฟแสงสว่างโดยทางโครงการเลือกโคมไฟประสิทธิภาพสูง และการกระจายแสงที่เหมาะสม ในส่วนของหลอดไฟโครงการเลือกเป็นแบบ LED ทั้งหมด

 

 
 
“ยามาฮ่า” หนุนสังคมลดอุบัติเหตุจากวิทยาลัยเอกชน... [ 2018-07-17 ]
ครั้งแรกในไทย! “ยามาฮ่า” เปิดมอเตอร์ไซค์ไฮบริดลุยไตรมาส 3 ... [ 2018-07-07 ]
"ยามาฮ่า" เนรมิตบูธออโตซาลอนเอาใจ "ไรเดอร์ คลับ"... [ 2018-07-05 ]
เปิดแล้ว CUB House จุดนัดพบไบค์เกอร์แห่งใหม่ใจกลางเมืองหลวง ... [ 2018-04-26 ]
ยามาฮ่าเปิดบูธสุดอลังการ Yamaha Rev Pavilion โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำสมัย ... [ 2018-03-27 ]
 
 

© 2010-2014 Motorsport Lives

E-Mail : motorsportlives@gmail.com